Hizmetlerimiz

Tehlike Sınıfı ve Çalışan Sayısına Göre İş Güvenliği Uzmanları (A, B, C) istihdamı
İşyeri Hekimi ve Sağlık Personeli Hizmet Verilmesi
Risk Analizlerinin Yapılması
İşe Giriş ve Sağlık Raporlarının verilmesi
Kişisel Koruyucu Donanım Hizmetleri
İş güvenliği ve İş sağlığı eğitimleri
Yangın Güvenliği
Acil Durum Planı